Languages: Vietnamese - Tieng Viet English - Tieng Anh French - Tieng Phap Spanish - Tieng Tay Ban Nha - Mexico Russian - Tieng Nga

Heart

Người gởi:
HoTrungHieu123
Nội dung:
Chi co Facebook ko??? Lam quen vs e nhe!!!
Ngày gởi:
06/25/2018 04:37 am

Agent

Người gởi:
copmetal
Nội dung:
hi bạn, mình kết bạn nha, thông tin của mình:
facebook.com/tranthecan | blog cá nhân: www.cantran.me

| Trả lời mình nếu bạn nhận được tin nhắn này nha Smile
Ngày gởi:
06/08/2015 07:14 pm

Coffee

Người gởi:
yeuem_nhoem_ditmenhaem
Nội dung:
em giong ny trong tuong lai cua a lem hj
Ngày gởi:
02/14/2014 10:58 pm

Coffee

Người gởi:
yeuem_nhoem_ditmenhaem
Nội dung:
em giong ny trong tuong lai cua a lem hj
Ngày gởi:
02/14/2014 10:54 pm