Languages: Vietnamese - Tieng Viet English - Tieng Anh French - Tieng Phap Spanish - Tieng Tay Ban Nha - Mexico Russian - Tieng Nga

Hồ sơ của thành viên


Bạn bè (2)
  • Điểm: 4.25 Phiếu bầu: 4
  • Lượt xem: 3662
  • Chặn thành viên

Ý kiến

Thêm ý kiến


calanha

  • Được đăng cách đây 4 năm
tên của tôi là bỏ lỡ Calantha
từ Rwanda Xin liên hệ với tôi
tôi muốn nói chuyện với U trên
ID email Ur là khẩn cấp

calanthandadaye2@hotmail.com

bybo1984

  • Được đăng cách đây 4 năm
CHO A LÀM QUEN EM NHÉ.